Úřední deska

Mateřská škola U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a informuje o možnosti poskytnutí daru na „konto solidarity“, kterým by ráda podpořila ekonomicky znevýhodněné rodiny.
Zaslání daru na účet školy č. 27-6411030287/0100. Škola bude dary evidovat na samostatné účetní analytice pod názvem „konto solidarity“.
Příjemce příspěvku z „konta solidarity“ rozhodne vedení školy a třídní učitelka dle finančních prostředků na příslušném „kontu“ a předložené žádosti vázané na §6 vyhlášky č. 280/2016 Sb.
Z tohoto fondu je možno dle možností přispívat dětem školy na školní obědy, školy v přírodě, plavecké kurzy, spolek rodičů apod. Příjemce příspěvku z „konta solidarity“ rozhodne vedení školy a třídní učitelka dle finančních prostředků na příslušném „kontu“ a předložené žádosti vázané na §6 vyhlášky č. 280/2016 Sb.

Obědové konto
Úřad městské části Praha 7 zřizuje Obědové konto na transparentním účtu ČS a.s. 2003844339/0800. Na tento účet může přispět kdokoli, kdo chce podpořit žáky škol MČ Praha 7, kteří (jejichž rodiče) nemají dostatek prostředků na školní obědy.

Pomozte naplnit Obědové konto i v roce 2019

———————————————————————————————————————–

Mateřská škola U Uranie je zapojena do “Operačního programu Praha pól růstu ČR”

Multikulturní rozvojový projekt MŠ U Uranie

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů ,
vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity.

Finanční rámec projektu

Celkové způsobilé výdaje 698 616,00 100
Podpora poskytovaná z OP PPR 698 616,00 100%

z toho podpora z ESF 349 308,00 50%
z toho podpora z rozpočtu HMP 349 308,00 50%

Publicita výzva 28

————————————————————————————————————————

Rozbor nákladů a výnosů Mateřské školy U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a

Rozpočet návrh


Mateřská škola U Uranie, Praha 7 Na Maninách 1080/29a je zapojena v projektu Bezpečně v MŠ U Uranie  aneb “Nepovolaným vstup zakázán!” je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je modernizace a vybavení mateřské školy řešící bezbariérovou
dostupnost a zajištění vyšší bezpečnosti mateřské školy prostřednictvím rekonstrukce
oplocení.
Výše podpory poskytnuté z OP PPR číní 1.356.174,90 Kč. Z toho podpora z EFRR
753.430,50 Kč a z rozpočtu HMP 602.744,40 Kč.

PUBLICITA-a3vertical-v2

—————————————————————————————————————————–

Mateřská škola je zapojena do projektu Rozvojový  program pedagogů MŠ U Uranie, je spolufinancován Evropskou Unií. plakat_sablony_preview

——————————————————————————————————————————

TISKOVÁ ZPRÁVA Pražské školáky trápí vši. Nejdůležitější je odpovědnost rodičů. Odkaz: HSHMP-TZ-28022018-k vyskytu vsi v prazskych skoskych zarizenich

Aktuální tisková Zpráva HSHMP informující o průběžných výsledcích monitoringu kvality ovzduší ve třídách pražských mateřských a základních škol. Odkaz: 11092017-TZ-HSHMP-kontroly-skolni ucebny-CO2-vetrani-doporuceni

 

Pokračováním na tuto stránku souhlasíte s používáním cookies. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web je optimalizován pro prohlížeče s nastavením na "přijímat cookies". Toto nastavení vám dává nejlepší možností procházení našeho webu. Jestliže pokračujete v užívání tohoto webu beze změn tohoto nastavení, nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" níže přijímáte toto nastavení.

Zavřít