Údaje o platbách MŠ U Pergamenky

Výše úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena v souladu s § 123, odst. 2 zákona
a § 6 vyhlášky MŠMT č. 280/2016 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Základní částka pro školní rok 2018/2019   činí 750,-Kč měsíčně.

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně. Jedná se o děti, které před začátkem školního roku dosáhlo věku 5 let.

V případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy podle § 6 vyhlášky č. 280/2016 Sb., o předškolním vzdělávání, po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, se úplata poměrně sníží. Toto bude oznámeno písemně na nástěnce školy.

Vyúčtování bude provedeno vždy k 31. 8. příslušného školního roku, případně do jednoho měsíce po ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do 15. dne předešlého měsíce na měsíc následující na běžný účet mateřské školy č. 27-6411030287/0100 převodem, případně složenkou.

V případě nástupu dítěte do mateřské školy v průběhu školního roku musí být úhrada úplaty za vzdělání doložena v den zahájení docházky dítěte do mateřské školy.

 

Pokračováním na tuto stránku souhlasíte s používáním cookies. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web je optimalizován pro prohlížeče s nastavením na "přijímat cookies". Toto nastavení vám dává nejlepší možností procházení našeho webu. Jestliže pokračujete v užívání tohoto webu beze změn tohoto nastavení, nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" níže přijímáte toto nastavení.

Zavřít