Jesle – Údaje o platbách

Informace o platbách:
Vaše dítě je do zařízení „Jesliček“ pod Mateřskou školou U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a přijímáno ředitelkou MŠ U Uranie a vedoucí jeslí na podkladě zápisu do této skupiny dětí. Pořadí, podmínek, údajů k přijetí a řádně vyplněného evidenčního listu. Evidenční list je možné si vyzvednout po telefonické dohodě osobně. Poplatky za umístění dítěte v organizaci provozovaných Mateřskou školou U Uranie, Praha 7,
Na Maninách 1080/29a se hradí předem. Stravné se zúčtovává v následujícím měsíci ve vazbě na docházku.
1) Výše měsíčního paušálního poplatku za umístění dítěte v organizaci provozovaných
MŠ U Uranie se řídí trvalým bydlištěm matky dítěte (u otců samoživitelů bydlištěm otce).
3 000,- Kč / měsíc za dítě matky, nebo otce samoživitele s trvalým bydlištěm v Praze 7
7 000,- Kč / měsíc za dítě matky s trvalým bydlištěm mimo Prahu 7, nebo občanů cizí státní příslušnosti s krátkodobým, přechodným nebo dlouhodobým pobytem
Paušální měsíční poplatek se hradí do prvního dne v každém měsíci bez ohledu na docházku dítěte. Poplatek nebude vyžadován od prvního dne měsíce následujícího po písemném zrušení místění dítěte u vedoucí jesliček.
2) Poplatek za stravu ve výši stravovací jednotky:
49,- Kč / den strava
Poplatek za stravu se hradí předem a zúčtovává podle skutečných dnů pobytu dítěte v jesličkách. Předem neomluvená absence se počítá jako účast.
3) Poplatek za hlídací službu pro děti ve věku 1-3 roky při pobírání a nepobírání rodičovského příspěvku na hlídané dítě v jesličkách nově od PROSINCE 2019 pod
MŠ U Uranie činí:

100,- Kč/ hodinu při pobytu dítěte méně, jak 6 hodin/ den + 49,- Kč/ den strava
50,- Kč/ hodinu při pobytu dítěte na 6 a více hodin/ den + 49,- Kč/ den strava. Obě částky budou hradit rodiče předem, proti příjmovému dokladu hotově do pokladny jesliček. Každá započatá hodina je zpoplatněna finanční částkou výše uvedenou, Hlídací služba je výlučně omezena pouze do volné kapacity. Při předávání dítěte je nutné vzít sebou průkaz pojištěnce, očkovací průkaz a občanský průkaz rodičů.

Pokračováním na tuto stránku souhlasíte s používáním cookies. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web je optimalizován pro prohlížeče s nastavením na "přijímat cookies". Toto nastavení vám dává nejlepší možností procházení našeho webu. Jestliže pokračujete v užívání tohoto webu beze změn tohoto nastavení, nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" níže přijímáte toto nastavení.

Zavřít