Jesle – Kritéria přijímání

Informace pro rodiče k zápisu do dětské skupiny „ Jesličky“

Zápis dětí do dětské skupiny proběhne ve čtvrtek 16.5.2019 od 13,30 do 17,00 hodin v ředitelně Mateřské školy U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a.

Žádost o přijetí do dětské skupiny, Evidenční list, kritéria
a podmínky k přijímání dětí jsou zveřejněna na webových stránkách Městské části Praha 7 www.praha7.cz. Rodiče si jej mohou vytisknout. K vyzvednutí budou i možné osobně od dubna 2019 v Mateřské škole U Uranie, Praha 7, Na Maninách 1080/29a.

Předem vyplněnou žádost o přijetí do dětské skupiny, Evidenční list potvrzený pediatrem, odevzdá zákonný zástupce u zápisu ve
čtvrtek 16. 5. 2019 v mateřské škole od 13,30 do 17,00 hodin. U zápisu předloží zákonný zástupce svůj občanský průkaz, občané jiných států pas
a doklad o pobytu na území ČR dále rodný list dítěte. Zároveň obdrží zákonný zástupce registrační číslo, pod kterým bude žádost vedena.
V případě, že ředitelka školy zjistí, že žádost nesplňuje všechny stanovené náležitosti. Vyzve zákonného zástupce k odstranění. Pokud nedojde k odstranění, bude žádost vyřazena.
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte do dětské skupiny „Jesličky“ bude žadateli oznámeno do 30 dnů podání žádosti
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do dětské skupiny „Jesličky“ bude předáno zákonnému zástupci do vlastních rukou.

Podmínky a kritéria pro přijímání dětí do dětské skupiny:

• Do dětské skupiny se přijímají děti od 12 – 36 měsíců
• přednostně se přijímají děti rodičů samoživitelů, obou pracujících rodičů
• při přijímání je nutné dodržet podmínky ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
• V případě rozhodnutí o přijetí do dětské skupiny podepisuje podpořená osoba (rodič) Smlouvu
o poskytování péče včetně vyplněné Karty podpořené osoby

K žádosti je nezbytné doložit:
1) doklad, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
2) potvrzení zaměstnavatele
3) v případě studujícího rodiče – potvrzení o studiu
4) v případě nepracujícího rodiče – potvrzení z úřadu práce

 

Evidenční_list_vyjádření_lékaře 2019_20

Žádost 2019 Jesle

A. V případě zaměstnaných podpořených osob

B.Vzdělávání nebo absolvující rekvalifikace

C.V případě podpořených nezaměstnaných osob, které aktivně hledají práci

D. V případě osob vykonávajících samostatně výdělečnou činnost

 

Pokračováním na tuto stránku souhlasíte s používáním cookies. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web je optimalizován pro prohlížeče s nastavením na "přijímat cookies". Toto nastavení vám dává nejlepší možností procházení našeho webu. Jestliže pokračujete v užívání tohoto webu beze změn tohoto nastavení, nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" níže přijímáte toto nastavení.

Zavřít