Prázdninový provoz

Prázdninový provoz v mateřské škola je naplánován od 2. července do 20. července 2018

Platby na prázdniny

Dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) trvá školní rok od 1. 9. do 31. 8. daného roku, po tuto dobu je nutné hradit úplatu za předškolní vzdělávání – „školné“ i v případě, že dítě nedochází do mateřské školy ani jeden den.

Výše platby je upravena dle počtu dní provozu mateřské školy.

Předpis „školného na prázdniny“ v alikvotní výši

Červenec:                                                 500,- Kč

Srpen:                                                         0,- Kč

Předpis „školného“ na školní rok 2018 – 2019 činí                 750,-Kč/měsíc.

V mateřské škole Vás po prázdninách opět přivítáme 3. září 2018.

 

Školkohraní 2018 ve středu 23.5 od 15,00 hod.

Benefiční akce Školkohraní nám pomáhá naplňovat dlouhodobý cíl, kterým je vytvořit ze zahrady naší mateřské školy prostor pro hru a vzdělávání dětí a také místo, kde se můžeme setkávat my všichni, kteří v jejím okolí žijeme a pracujeme.

Podpořte prosím náš cíl nákupem vstupenek nebo triček připravených speciálně pro Školkohraní 2018, případně finančním darem. Platit můžete jednoduše převodem a nákup si vyzvednout u nás ve školce. Pokud nakupujete za firmu v okolí, rádi vám nákup osobně doručíme. Program a podrobné informace o akci najdete na www.skolkohrani.cz, kde si také v e-shopu můžete zakoupit výše uvedené produkty.

Rozvojový program pedagogů MŠ U Uranie

Od 21.8.2017 do 21.8.2019 bude v MŠ realizován projekt „Rozvojový program pedagogů MŠ U Uranie “ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005027.

Projekt  v MŠ je zaměřen na oblast osobnostně profesního rozvoje pedagogů, personální podpory MŠ-  pozice školního asistent a dále  na odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči dětí v MŠ U Uranie.

Plakát rozvojový program pedagogů MŠ U Uranie _

Pokračováním na tuto stránku souhlasíte s používáním cookies. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web je optimalizován pro prohlížeče s nastavením na "přijímat cookies". Toto nastavení vám dává nejlepší možností procházení našeho webu. Jestliže pokračujete v užívání tohoto webu beze změn tohoto nastavení, nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" níže přijímáte toto nastavení.

Zavřít